Hur förbättrar kylaren värmeöverföringsprestanda?

Enligt undersökningen optimerades och förbättrades kylarens struktur, och värmeväxlarens termiska prestanda före och efter förbättringen testades med hjälp av plattformsvärmeväxlarens prestandatestbänk.Två metoder för att förbättra kylarens värmeöverföringsprestanda föreslås:

En är att designa ett värmeväxlarrör (förångare) som är lätt att frosta under låga temperaturer för att vara en flänsstruktur med variabel stigning, vilket ökar värmeöverföringsytan för fenorna inuti röret och ökar gasflödets flödeshastighet. inuti röret.

Den andra är att utforma värmeväxlarens invändiga gängade rör med lika stigning under luftkonditioneringsförhållandena som ett invändigt gängat rör med variabel stigning för att öka störningen av luftflödet i röret och förbättra värmeöverföringskoefficienten.Värmeväxlarens termiska prestanda förbättrades med dessa två metoder beräknades.Resultaten visar att värmeöverföringskoefficienten ökas med 98 % respektive 382 %.

För närvarande är den vanligaste och mest använda hemma och utomlands skiljeväggstypen.Utformningen och beräkningen av andra typer av kylare är ofta lånade från mellanväggsvärmeväxlaren.Forskning om värmeväxlare har fokuserat på hur man kan förbättra deras värmeöverföringsprestanda.


Posttid: 2022-august